Soffies. Mr. Nice Guy

BJSK.GR VEST. CENT. B.I.R. BIS 2. S.B.K. CERT.
.
08-05-2004 – (NKK, Kristiansand) CERT, CACIB, BIR, CHAMPIONAT
21-08-2004 B.I.R – B.I.G 1 – B.I.S 3
22-08-2004 B.I.R – B.I.G 1 – B.I.S 2
NJSK. B.I.S.2
Stort tillykke til Laila Høgemark

.
Tusind tak til Laila Høgemark
Norge, som handler Nice Guy, for mig