Soffie’s Deer-Hunter


Soffie’s Deer-Hunter
Registeret i Schweiss registeret
Ny Dansk Champion